En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals, pel que es deroga la directiva 95/46/CE (en endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la información i de comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, COMPRA VENDA ON LINE SLU garantitza la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionen els nostres clients, d’acord amb el disposat en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

La Política de Protecció de Dades de COMPRA VENDA ON LINE SLU descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el Responsable del tratament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial, essent capaç de demostrar-ho davant de les autoritats de control corresponenets. 

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD; en aquest sentit, COMPRA VENDA ON LINE SLU ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per a tercers, exposats a continuació. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Responsable del tractament: Qui som?

Denominació: COMPRA VENDA ON LINE SLU
CIF: B66839564
Direcció: Carrer Selva de Mar, 177 , 08020, Barcelona, Barcelona 
Telèfon: 667732362
Correu electrónic: info@renuevo.es

Finalitat del tractament: Per a què farem servir les seves dades?

Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants a la web de COMPRA VENDA ON LINE SLU o al seu personal, seran incloses a fitxers, automatitzats o no, creats  mantinguts sota la responsabilitat del mateix, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. 

Legitimitat del tractament: Per a què necessitem les dades?

a) Relació contractual: És la que aplica quan contracta algún dels nostres serveis. 

b) Interés legítim: Per atendre a les consultes i reclamacions que ens plantei i per gestionar el cobrament de les quantitats adeudades. 

c) El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza a què li remetem les comunicacions necessaries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris: Amb qui compartim les dades?

No cedim les seves dades personals amb ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat. En el cas de que, al marge dels suposats comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir en aquest respecte.

Comunicació: A on podríem enviar les seves dades?

No realitzarem transferències internacionals de les seves dades personals per cap de les finalitats indicades.

Conservació: Quant de temps mantindrem les seves dades?

Només conservarem les dades personals durant el temps que resulti necessari per conseguir els fins pel que van ser recabats. A l’hora de determinar l’oportú periode de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privacitat  Política de Cookies. 

En aquest sentit, COMPRA VENDA ON LINE SLU conservarà les dades personals una vegada finalitzada la seva relació amb vosté ., degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb l’interessat. 

Una vegada bloquejats, les seves dades resultaran inaccesibles per COMPRA VENDA ON LINE SLU, i no seran tractats excepte per la seva posada a disposició a les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat: Com protegirem les seves dades?

Emprem tots els esforços raonables per mantindre la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que procesem davant a pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compta l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a que están exposades les dades. No obstant, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que Ud. Faci de les dades (inclós usuari i contrasenya) que utilitzi a la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas de que contractem a tercers per prestar serveis de suport, els hi exigim que acain les mateixes normes i ens permetin auditar-les per verificar el seu compliment.

Els seus drets: Què drets pot exercir com a interessat?

Li informem de que podrà exercir els següents drets: 

a) Dret d’accés a les seves dades personals, per saber quines están essent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb ells; 

b) Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte; 

c) Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal); 

d) Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-los per l’exercici o la defensa de reclamacions. 

e) Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti pel seu tractament de les indicades sigui el nostre interés legítim. COMPRA VENDA ON LINE SLU deixarà de tractar les seves dades tret que tingui un interés legítim o sigui necessari per la defensa de reclamacions, quan procedeixi aquest dret. 

f) Dret a la portabilitat de les seves dades, quan la base legal que ens habiliti pel seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o els seu consentiment. 

g) Dret a revocar el consentiment otorgat a COMPRA VENDA ON LINE SLU. 

Per exercitar els seus drets, pot fer-ho de forma gratuïta i a qualsevol moment, contactant amb nosaltres a l’adreça Carrer Selva de Mar, 177 , 08020, Barcelona, Barcelona, o escrivint un correo a info@renuevo.es, adjuntant sempre còpia del DNI. 

Tutela de drets: A on pot formular una reclamació?

En el cas de que entengui que els seus drets han estat desatessos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algú dels següents mitjans: 

- Seu electrònica: https://www.aepd.es .

- Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid 

- Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517 Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Actualitzacions: Quins canvis pot haver a aquesta Política de Privacitat?

COMPRA VENDA ON LINE SLU es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el compliment de la mateixa. Amb objecte de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, COMPRA VENDA ON LINE SLU ha rebut els serveis de consultoria  assessorament per part de ClickDatos.

Contacta'ns

Si ens contactes en relació amb una compra, tingues el teu número de comanda a mà.
Envia'ns un email
Contacta'ns per correu electrònic
contacte@renuevo.es
Per telèfon
De dilluns a divendres, de 10h a 19h
A través del Xat
El trobareu a la part inferior dreta d'aquesta pàgina
Omple el formulari
Nosaltres ens posarem en contacte amb tu
Anar al formulari

Product added to compare.