Les presents Condicions Generals d'Ús i de la Contractació (d'ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen l'accés i la utilització del lloc web accessible a través dels noms de domini www.renuevo.es, www.renuevo.cat i els seus subdominis (d'ara endavant, “el Lloc web”), així com la contractació de productes a través d'aquest. El simple accés al Lloc web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari del Lloc web (d'ara endavant, “L’Usuari”) i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d'acord amb aquestes Condicions Generals, l'Usuari ha d'abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'Usuari manifesta:
a. Que ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.
b. Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i/o servei, té capacitat suficient per a això.
c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

1. Informació general del Lloc web En compliment del que s'estableix per l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s'ofereix la informació general del Lloc web:

  • Titular: COMPRA VENDA ON LINE, S.L.U. (d'ara endavant referit pel seu nom comercial, “RENUEVO”).
  • Seu i establiment: Carrer Selva de Mar, 177, 08020 – Barcelona, Espanya.
  • N.I.F.: B66839564
  • E-mail: info@renuevo.es
  • Telèfon: 667.732.362
  • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45.529, Foli 102, Fulla 490.820

2. Accés al Lloc web.

El simple accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

3. Necessitat de registre.

Amb caràcter general, per a l'accés als continguts del Lloc web no serà necessari el registre de l'Usuari, si bé la utilització de determinats serveis si podrà estar condicionada al seu registre previ. Les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraços en tot moment. L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de les dades que introdueix. A aquest efecte, l'Usuari respondrà en tot cas de les dades introduïdes.

4. Normes d'utilització del Lloc web.

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme al que s'estableix en la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin qualssevol normes de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari es compromet a:

I. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II. No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu escombraries", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VII. No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc web.

VIII. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.

IX. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a RENUEVO davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, RENUEVO el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

5. Exclusió de responsabilitat. L'accés de l'Usuari al Lloc web no implica per a RENUEVO l'obligació de controlar l'absència de virus, cuc o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, el dotar-se d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

6. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web.

El Lloc web pot contenir dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, RENUEVO només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç als mateixos amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-lo a RENUEVO, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti per a RENUEVO l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords entre RENUEVO i els responsables o titulars d'aquests, així com tampoc la recomanació o promoció dels Llocs Enllaçats i/o els seus continguts per part de RENUEVO.

RENUEVO no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys que la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat puguin produir a l'Usuari o a qualsevol tercer.

En els supòsits en què l'Usuari pugui accedir o sigui redirigit a Llocs Enllaçats que permetin la contractació de serveis i/o productes, l'Usuari sap i accepta que RENUEVO actua com a mer intermediari facilitant aquest accés, per la qual cosa no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la lliure utilització i/o contractació d'aquests serveis i productes de tercers, així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d'aquests. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, RENUEVO no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats del compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; la inadequació i defraudació de les expectatives d'aquests serveis i productes de tercers i dels vicis i defectes de tota classe que puguin donar-se en aquests.

7. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de RENUEVO o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials o signes distintius publicats en el Lloc web són titularitat de RENUEVO o tercers, sense que pugui entendre's cedit a l'Usuari cap dret sobre aquests.

8. Condicions de compra a través del Lloc web (excloses transaccions presencials en botiga).

Totes les compres realitzades a RENUEVO a través del nostre Lloc web estan sotmeses a la legislació espanyola en vigor i subjectes a les condicions que exposem a continuació.

En els preus dels productes es troba inclòs l'I.V. A. No obstant això, els impostos aplicables en cada cas concret li seran comunicats una vegada ens faciliti les dades de facturació ja que aquests depenen del país on s'efectuï la compra, generalment països procedents de la Unió Europea.

8.1 Procediment de compra de productes El procediment per a comprar productes a través del Lloc web és el següent: 1) Per a comprar a la nostra botiga, entre en el nostre apartat de productes, on es posa a la seva disposició un catàleg classificat en categories i subcategories. Fent clic sobre la foto o el nom del producte se li mostrarà la fitxa del producte, amb la descripció, característiques tècniques, disponibilitat, preu, així com fotos addicionals i certificat de taxació de moltes joies. També s'inclou el camp “Estat de producte” per a aclarir en quina situació està el mateix. Amb caràcter general, les definicions de l'estat del producte són les següents:

- A1- NOU A ESTRENAR PRECINTAT --- Producte nou, complet i dins del seu embalatge, sense obrir.
- A2- NOU A ESTRENAR, NO PRECINTAT --- Producte nou, obert però complet i sense cap ús
- B1- EXCEL·LENT I COMPLET --- Producte en perfecte estat, amb poc ús, complet i amb el seu embalatge i documentació original
- B2- EXCEL·LENT --- Producte en perfecte estat, amb poc ús, encara que no està complet, li falta algun accessori, embalatge o documentació.
- C1- BÓ I COMPLET --- Producte en bon estat, funciona correctament amb senyals de poc ús. Complet, amb tots els seus accessoris, embalatge i documentació original.
- C2- BÓ --- Producte en bon estat, funciona correctament, amb pocs senyals d'ús encara que no està complet, li falta algun accessori, embalatge o documentació                                                                          - D1- USAT I COMPLET --- Producte usat, funciona correctament però té senyals d'ús. Complet, amb tots els seus accessoris, embalatge i documentació original                                                                             - D2- USAT --- Producte usat, funciona correctament, té senyals d'ús encara que no està complet, li falta algun accessori, embalatge o documentació.

2) Des de la fitxa del producte desitjat, l'Usuari haurà de fer clic en el botó etiquetat com “Comprar” per a incorporar-lo al “carret de compra” situat en la part superior dreta del Lloc web. L'Usuari pot incorporar al “carret de compra” tants productes com desitgi, podent visualitzar a més les despeses d'enviament de la comanda.

3) En aquest punt l'Usuari pot eliminar productes del “carret de compra”. Per a continuar amb la compra, l'Usuari haurà de fer clic sobre el botó etiquetat com “Realitzar comanda”.

4) En aquest moment l'Usuari podrà: (i) eliminar productes de la llista; (ii) veure la referència i preu unitari de cada producte seleccionat, les despeses d'enviament i el preu total de la comanda. Si l'Usuari desitja afegir nous productes al “carret de compra”, haurà de fer clic en el botó etiquetat com “Continuar comprant”. Si per contra desitja continuar amb el procés de compra dels productes seleccionats, haurà de fer clic en el botó etiquetat com “Realitzar comanda”.

5) Si l'Usuari ja és client registrat a RENUEVO, haurà d'identificar-se mitjançant el seu correu electrònic i contrasenya i fer clic en el botó etiquetat com “Continuar”. En cas contrari, haurà de registrar-se introduint el seu correu electrònic i fent clic en el botó etiquetat com “Continuar”.

6) Per a crear un compte (Els Usuaris ja registrats passaran directament al punt 7è):
6.1.- L'Usuari haurà de facilitar les dades marcades com a obligatoris mitjançant un asterisc, acceptar la Política de privacitat i fer clic en el botó etiquetat com “Registrar-se”. Totes les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraços.
6.2.- L'Usuari rebrà en l'adreça de correu electrònic facilitada un e-mail de confirmació d'alta.

7) L'Usuari podrà seleccionar les adreces de lliurament i de facturació.

8) A continuació l'Usuari haurà de seleccionar una de les següents formes de pagament disponibles:

▪ Transferència bancària, Pot realitzar el pagament mitjançant transferència bancària en el següent número de compte -IBAN ES61 0081 5375 9100 0119 4122 codi BIC/SWIFT BSAB ESBBXXX de l'entitat BANC SABADELL ATLÀNTIC, el titular del qual és COMPRA VENDA ON LINE S.L.U. amb C.I.F. B66839564. En el concepte de transferència haurà d'indicar el seu nom i DNI juntament amb el número de comanda que li serà comunicat a través del lloc web i del correu electrònic i s'indicarà al banc que s'avisi al titular del compte mitjançant correu electrònic a info@renuevo.es. El temps perquè la transferència es faci efectiva s'estima en 2 o 3 dies. Si la transferència no ha estat abonada en el compte de RENUEVO, ni s'ha rebut cap correu d'avís que la transferència ha estat feta en el termini de 3 dies laborables es procedirà a anul·lar la seva comanda.

▪ Contra reemborsament, exclusivament per a enviaments en el territori espanyol (Canàries, Ceuta, Melilla i Portugal a consultar), aplicant-se un recàrrec del 2% per despeses de gestió. Aquesta modalitat de pagament només està disponible per a comandes l'import de les quals no superi els 400 euros.

▪ Targeta de crèdit/dèbit, acceptant-se Visa, 4B, Mastercard i Visa Electrón. El pagament s'efectuarà en manera segura a través de TPV virtual.

▪ Reserves: pot realitzar el pagament mitjançant una reserva que consisteix a efectuar el pagament per quotes cada mes segons la taula adjunta i RENUEVO es compromet a deixar reservat el producte fins que vostè hagi completat la totalitat de l'import, moment en el qual podrà recollir el producte a la nostra botiga o bé li ho enviarem al seu domicili. La primera quota de la reserva constitueix la paga i senyal de la reserva. Aquesta primera quota no es retorna en cap cas i compensa el temps que hagi estat guardat el producte i la seva depreciació. Les següents quotes es podran retornar únicament mitjançant uns vals canviables per altres productes de RENUEVO.

Import i terminis de les reserves:

- Fins a un import de 500€, una primera quota (paga i senyal no retornable) i una segona quota del mateix import passats 30 dies.

- Imports de 500,01€ en endavant, una primera quota (paga i senyal no retornable) i tres quotes iguals més (tres messos una cada 30 dies).

És obligació de l'usuari realitzar els pagaments de les quotes en les dates indicades que apareixen bé en la còpia de la comanda que va rebre per correu electrònic o en l'apartat de LES MEVES COMPRES del seu perfil d'usuari. L'impagament de les quotes en les dates descrites suposarà la cancel·lació de la comanda, perdent la seva reserva i l'import de la primera quota per despeses de gestió.

10) Finalment, l'Usuari haurà de facilitar les dades addicionals corresponents a la modalitat de pagament seleccionada i confirmar la compra.

11) L'Usuari rebrà, en l'adreça de correu electrònic designada en el formulari de registre, un e-mail confirmant la correcta finalització del procés de compra.

RENUEVO guardarà prova electrònica de la contractació efectuada per l'Usuari. Els Usuaris registrats podran accedir, a través del seu compte, a l'historial de compres efectuades en el Lloc web.

8.2 Contrasenya

L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament d'aquesta. A aquest efecte, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts del Lloc web realitzat sota la contrasenya d'un Usuari registrat es suposaran realitzats per aquest Usuari registrat, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

8.3. Correcció i identificació d'errors en la introducció de dades.

Quan l'Usuari oblidi emplenar alguna dada marcada com a obligatori mitjançant un asterisc, no podrà avançar en el procés de contractació o validació fins a haver-lo emplenat. Un missatge en pantalla li advertirà d'aquesta circumstància. Tal com s'exposa en la descripció del procediment de compra continguda en l'apartat 9.1 d'aquestes Condicions Generals, l'Usuari podrà revisar i modificar les dades de la comanda abans de finalitzar-lo.

L'Usuari podrà modificar i/o actualitzar en qualsevol moment les dades facilitades durant el procés de registre com a client en la secció Ajustos de Compte en el seu perfil.

8.4. Lliurament de comandes

L'Usuari disposa de dues opcions:

▪ En la direcció indicada per l'Usuari: El lliurament de les comandes es realitzarà per mitjà d'una agència de transports a l'adreça de lliurament designada lliurement per l'Usuari, en un termini màxim de 48 hores laborables en la península (excepte illes, Ceuta i Melilla), que començaran a comptabilitzar-se a partir de l'endemà al de la realització de la comanda (si el pagament es realitza per transferència, el termini començarà a comptabilitzar-se a partir del moment en què RENUEVO hagi confirmat l'ingrés). El termini de lliurament exacte li serà confirmat via correu electrònic en efectuar la seva comanda i dependrà de la disponibilitat del producte adquirit, forma d'enviament i lloc de lliurament.
RENUEVO no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per absència del destinatari. En tal cas, l'Usuari podrà optar entre abonar les despeses de transport d'un nou enviament, o bé recollir personalment la comanda en el domicili de RENUEVO.

▪ En l'establiment de RENUEVO: L'Usuari pot sol·licitar recollir personalment el producte en l'establiment de RENUEVO, situat en carrer Selva de Mar, 177, 08020 – Barcelona, Espanya; de dilluns a divendres; en horari de 10:00h a 19:00h.

En cas de no poder executar el contracte per no trobar-se disponible el producte contractat, RENUEVO informarà l'Usuari d'aquesta falta de disponibilitat, qui podrà optar entre:

a) Recuperar sense cap demora indeguda les sumes que hagi abonat en virtut del contracte.

b) Permetre que RENUEVO li subministri, sense augment de preu, un producte de característiques similars que tingui la mateixa o superior qualitat. En aquest cas, l'Usuari podrà exercir els seus drets de desistiment i resolució en els mateixos termes que si es tractés del producte inicialment requerit.

8.5. Preu i despeses d'enviament

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte inclouen, excepte indicació expressa en contra, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i, en tot cas, s'expressen en la moneda Euro (€). Aquests preus, tret que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, segur d'enviament o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte adquirit.

RENUEVO distribueix els seus productes en tot el territori peninsular, Ceuta, Melilla, Illes Balears i Illes Canàries. També distribueix a qualsevol altre país previ estudi cas per cas.

Les despeses d'enviament són les següents:
Per a comandes superiors a 200€ els ports seran assumits per RENUEVO. Si la comanda és inferior a 200€ s'aplicarà la tarifa imposada per la nostra agència de transports que és a partir de 8 euros (depenent sempre del volum de la mercaderia i el pes de la mateixa). Les comandes per a les Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla s'estudiaran en cada cas, igualment els lliuraments fora del territori espanyol.
El cost de l'enviament definitiu es mostrarà al final del procés de compra.

8.6. Enviament de factures

Tots els Usuaris rebran el seu tiquet de compra mentre que la factura estarà disponible en el seu perfil d'Usuari sempre que aquest ens hagi facilitat les dades per a la seva emissió. En cas que la factura no s'hagi emès pot sol·licitar-la a través del seu perfil. Sota petició s'enviarà al correu electrònic facilitat per l'Usuari. No obstant això, l'Usuari pot sol·licitar en qualsevol moment que les factures se li remetin en paper, per a això haurà d'enviar la seva sol·licitud a info@renuevo.es

9. Impostos aplicables.

Els preus dels productes que es troben a la venda a la nostra botiga virtual inclouen l'impost del valor afegit (I.V. A.). Ha de tenir-se en compte que a les vendes de productes usats o de segona mà (comprats a particulars) s'aplicarà el “Règim Especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció” contemplat en el Títol IX, Capítol IV, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit i que, en conseqüència, aquest IVA no serà deduïble. Per a identificar aquells productes als quals s'aplicarà el Règim Especial de béns usats s'especificarà una referència que començarà amb la lletra “E”; per als productes nous o restaurats (comprats d'empreses) als quals s'aplicarà el Reglament General s'especificarà una referència que començarà amb la lletra “G”.

10. Dret de desistiment

10.1. Termini d'exercici

L'Usuari té dret a desistir del contracte celebrat a través del Lloc web en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

En cas d'un contracte de venda, el termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què l'Usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, hagi adquirit la possessió material dels béns.

En cas d'un contracte de lliurament de múltiples béns encarregats per l'Usuari en la mateixa comanda i lliurats per separat, el termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què l'Usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, hagi adquirit la possessió material de l'últim d'aquests béns.

En cas de lliurament d'un ben compost per múltiples components o peces, el termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què l'Usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, hagi adquirit la possessió material de l'últim component o peça.

Per a exercir el dret de desistiment, l'Usuari haurà de notificar a RENUEVO la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). L'Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment descargable aquí, encara que el seu ús no és obligatori. Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part de l'Usuari d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

10.2. Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment, RENUEVO retornarà tots els pagaments rebuts de l'Usuari, inclosos les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part de l'Usuari d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual l'Usuari informe a RENUEVO de la seva decisió de desistir del contracte. RENUEVO procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l'Usuari per a la transacció inicial, tret que aquest hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, l'Usuari no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. RENUEVO podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que l'Usuari hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.

L'Usuari haurà de retornar o lliurar directament els béns a RENUEVO, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si l'Usuari efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. L'Usuari haurà d'assumir el cost directe de devolució dels béns quan el motiu d'aquesta devolució sigui per no grat de l'article.

L'Usuari només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

11. Queixes, reclamacions i sol·licituds d'informació
L'Usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions o sol·licituds d'informació al Servei d'Atenció al Client de RENUEVO, utilitzant per a això qualsevol de les següents vies:
▪ Enviant un escrit al Servei d'Atenció al Client de RENUEVO, carrer Selva de Mar, 177, 08020 – Barcelona, Espanya.
▪ Enviant un correu electrònic a l'adreça contacte@renuevo.es
▪ Trucant al telèfon 667.732.362, de dilluns a divendres (de 10:00h a 19:00h).

RENUEVO donarà resposta a les reclamacions rebudes en el termini més breu possible i en tot cas en el termini màxim d'un mes des de la presentació de la reclamació.

RENUEVO lliurarà a l'Usuari una clau identificativa i un justificant per escrit, mitjançant correu electrònic o missatge SMS, perquè aquest tingui constància de la seva queixa o reclamació.

RENUEVO disposa de fulls oficials de queixa/reclamació/denuncia, que l'Usuari pot sol·licitar al Servei d'Atenció al Client de RENUEVO.

12. Resolució de litigis en línia

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution) Conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre el CLIENT i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. Garantia legal de conformitat per als productes de segona mà

Es recorda a l'Usuari que, de conformitat amb el que es preveu en els articles 114 i següents del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, tots els productes lliurats per RENUEVO han de resultar conformes amb el contracte celebrat, responent RENUEVO enfront de l'Usuari per les faltes de conformitat que es manifestin en el termini d'un any des del lliurament del producte.

La falta de conformitat que resulti d'una incorrecta instal·lació del producte s'equipararà a la falta de conformitat del producte quan la instal·lació defectuosa l'hagi realitzat l'Usuari per culpa d'un error en les instruccions d'instal·lació o ús.
L'abast i forma d'execució dels drets conferits a l'Usuari per aquesta garantia legal poden ser consultats en els articles 114 i següents del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

14. Guia pas a pas per a comprar a la botiga virtual de RENUEVO

Guia pas a pas per a comprar a la botiga virtual de RENUEVO.

A la nostra Botiga Online tots els nostres clients actuals i nous poden adquirir els productes triats. Aquesta forma de comerç electrònic posa en la seva pantalla tota la nostra selecció d'articles a la venda, a tan sols un clic de distància.

Quins beneficis li reporta efectuar la comanda online?

1. I. Efectuant la comanda online aconseguirà els seus productes amb la millor relació qualitat/preu.
2. II. La possibilitat de verificar els preus i característiques dels articles en qualsevol moment.
3. III. La visualització automàtica dels articles i el seu estat.
4. IV. La possibilitat de buscar els articles per categories i seleccionar les referències online.
5. V. Les comandes es poden realitzar les 24 hores al dia i els 7 dies de la setmana.
6. VI. Com a usuari online les seves comandes es tramitaran com més aviat millor.
Amb la finalitat de poder accedir a la nostra botiga online, deurà primerament registrar-se. Faci clic en l'enllaç per a registrar-se i apareixerà un formulari de registre. Empleni tot el formulari. Pari esment en teclejar el camp “Nom mostrat” ja que aquesta serà el seu ID d'Usuari per al sistema de compra.

Asseguri's també que introdueix correctament la seva adreça de correu electrònic perquè serà la utilitzada en tota la comunicació que mantinguem amb vostè. Si la seva adreça de correu electrònic no fos vàlida el seu compte quedarà desactivat.

Al final transmeti'ns les seves dades fent clic en el botó “Comprar”. El seu compte serà immediatament creat. Ara pot efectuar l'accés utilitzant les dades que ha triat. Si sorgís algun problema, posi's en contacte amb nosaltres a través de contacte@renuevo.es en qualsevol moment.

Com accedir.

Utilitzant la ID d'Usuari i la contrasenya que ha triat en el formulari de registre, o que li hem facilitat, pot accedir al sistema. Després d'emplenar els dos camps, faci clic a “Enviar” i veurà un missatge donant-li la benvinguda al sistema de compra. Si la combinació de ID d'Usuari i contrasenya no és correcta, un missatge li ho indicarà. Si ha oblidat la seva contrasenya, teclegi la seva ID d'Usuari (que és la seva adreça de correu electrònic) i premi el botó “Va oblidar la seva contrasenya?”. La seva contrasenya generada li serà enviada a la seva adreça de correu electrònic.

Com buscar productes.

La cerca dels articles pot realitzar-se de tres maneres diferents:

1. Cerca en el menú superior de la pàgina d'inici (home): en el qual es mostren totes les categories de productes, una vegada seleccionada la categoria s'obrirà la pàgina que conté tots els productes d'aquesta categoria. Fent clic a la foto o el nom de l'article s'obrirà la fitxa tècnica.
2. Cerca en la secció de categories de la pàgina d'inici (home): seleccionant la categoria buscada podrà obtenir una llista de totes les subcategories o productes que conté amb les seves descripcions tècniques. Selecciona l'article fent clic en l'article que correspongui.
3. Cerca ràpida: en la pàgina d'inici es troba un cercador en el qual es poden introduir unes paraules de descripció de l'article buscat.

Com veure la informació del producte.

Es pot accedir a la pàgina d'informació del producte fent clic en la descripció o foto de cada article o en la descripció continguda en la llista “Resultat de la cerca”. Els detalls del producte són els següents:

1. Fotografia principal: Faci clic per a ampliar la fotografia.
2. Títol: Indica la descripció del producte amb les seves dades tècniques, així com mesures.
3. Preu de l'article online per unitat: Preus per unitat segons catàleg de RENUEVO.
4. Fotografies addicionals: Faci clic per a ampliar cada fotografia.
5. Certificat de taxació (opcional): Segons que joies disposen d'un certificat de taxació i autenticitat que se subministra juntament amb aquesta. Faci clic per a ampliar el certificat.
6. Quantitat: Especifiqui la quantitat que desitja demanar si l'article ho permet. Normalment es tractarà d'articles únics.
7. Afegir al carro: Fent clic en el botó inclourà aquest article en la seva cistella de la compra.
8. Descripció: Descripció precisa de les principals característiques del producte.

Com afegir articles a la cistella.

Dins de la pàgina d'informació del producte, pot afegir articles al seu carro de la compra emplenant el camp corresponent a la quantitat, normalment una (1) unitat i fent clic en el botó de “Afegir a la cistella”. En tot moment pot comprovar el contingut del seu carro de la compra fent clic a “Anar a compra”. Dins de la seva cistella de la compra veurà la següent informació:

1. Nom: Indica la descripció del producte seleccionat.
2. Cant. (quantitat): Indica el nombre d'unitats de cada article que desitja adquirir, normalment una (1) unitat.
3. Preu online: Preu online per unitat, inclòs l'I.V. A.
4. Total, incl. I.V. A.: Preu total a abonar, inclòs I.V. A., exclosa despeses d'enviament.

Com ultimar la seva comanda.

Pot editar la informació de lliurament clickant en el símbol llapis

Pot agregar noves adreces de lliurament.

Pot editar la informació de facturació fent clic en el símbol llapis.

Pot afegir una altra adreça de facturació.

Pot triar la forma de pagament fent clic a “Triar forma de pagament”. Depenent de l'opció de pagament triada mitjançant targeta, contrarrembolsament, transferència o pagament a terminis. Si desitja abonar les peces seleccionades mitjançant targeta de crèdit: Seleccioni el tipus de targeta de crèdit (VISA, MASTERCARD). Introdueixi el seu nom tal com està imprès en la targeta. Introdueixi el seu número de targeta de crèdit tal com està imprès en la targeta. NOTA IMPORTANT: Si la petició de càrrec en la seva targeta de crèdit és rebutjada pel banc, no podrem realitzar l'enviament. També se l'informarà per correu electrònic i la comanda serà automàticament cancel·lada.

Pot escriure qualsevol observació d'enviament (horaris, telèfon d'avisos, etc.) en el requadre “Comentaris/Observacions”.

Ha de llegir i acceptar els termes de serveis abans d'efectuar la compra en el botó “Comprar ara”.

Una vegada que hagi finalitzat i, com sol·licitat, se li hagin mostrat tots els articles del seu carro de la compra, pot iniciar el procés final de comanda. Faci clic en “Comanda”.

La següent pantalla li mostrarà els detalls de la seva comanda. Després que la seva comanda hagi estat transferida al nostre sistema de planificació de recursos, rebrà per correu electrònic una confirmació de la comanda incloent el termini de lliurament.

Les nostres condicions de venda poden trobar-se a través del corresponent element del menú de la barra de navegació situada a l'esquerra de la pantalla i addicionalment abans de confirmar la comanda. Les condicions de pagament i termes de lliurament acordats s'apliquen a totes les vendes online. El justificant de recepció de la seva comanda li serà immediatament enviat per correu electrònic. Unes hores després rebrà la confirmació formal de la seva comanda via correu electrònic, contenint tots els detalls de la mateixa. El nostre experimentat equip de vendes de RENUEVO tramitarà les seves comandes amb la major prioritat. La informació sobre la disponibilitat dins del servei d'articles online li proporcionarà informació sobre els terminis de lliurament dels articles demanats. El transport es realitza en coordinació amb els nostres competents col·laboradors en matèria logística. Les despeses d'enviament vénen definides pel pes, ubicació i, si correspon, pel seu acord amb RENUEVO. Les opcions de lliurament mostrades a la pàgina de comanda estan basades en les dades proporcionades pels nostres transportistes. RENUEVO s'esforça en la mesura del possible perquè aquestes dades es compleixin. No obstant això, no es podrà fer responsable a RENUEVO si els transportistes incompleixen el termini de lliurament o canvien les opcions de servei per a una determinada regió.

Què succeeix si l'article adquirit a RENUEVO és defectuós o si inadvertidament s'ha demanat una peça equivocada? Com a client online pot confiar en els nostres serveis al Client i Producte de RENUEVO. Trobarà el seu contacte local en la llista de contactes dins del nostre servei online. Les nostres normes de canvi d'articles s'apliquen igual que les nostres condicions de venda. Hem establert el màxim nivell de seguretat en el nostre servei online.

Reparació dels productes

Si el producte no és conforme amb el contracte, el Client pot sol·licitar la reparació sempre que es trobi dins del període de garantia. Des del moment en què el Client li ho comuniqui a RENUEVO, totes dues parts hauran d'atenir-se.
Es considerarà desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a RENUEVO costos que, en comparació amb l'altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat i la rellevància de la falta de conformitat.

Regles de reparació dels productes

La reparació s'ajustarà a les següents regles:
1. Seran gratuïtes per al Client.
2. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.
3. Es duran a terme en un termini raonable i sense majors inconvenients, tenint en compte la naturalesa dels productes i la finalitat que tinguessin.

Devolució dels diners

En cas que el producte sigui defectuós, el Client podrà sol·licitar la devolució dels diners, la qual es realitzarà mitjançant el lliurament d'un val per l'import del producte perquè el Client pugui canviar-lo per un altre.

15. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

16. Legislació aplicable

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola.

17. Jurisdicció competent

En cas de litigi entre RENUEVO i l'Usuari, aquest podrà interposar la seva acció davant els tribunals espanyols corresponents al domicili de RENUEVO, o bé davant els tribunals del lloc on l'Usuari estigui domiciliat.

Contacta'ns

Si ens contactes en relació amb una compra, tingues el teu número de comanda a mà.
Envia'ns un email
Contacta'ns per correu electrònic
contacte@renuevo.es
Per telèfon
De dilluns a divendres, de 10h a 19h
A través del Xat
El trobareu a la part inferior dreta d'aquesta pàgina
Omple el formulari
Nosaltres ens posarem en contacte amb tu
Anar al formulari

Product added to compare.