Productes

Marques

Corporate

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadísticos. Continuar navegant implica la seva acceptació.Més informacióAcceptar

Condicions d'Ús i de la Contractació

Les presents Condicions Generals d'Ús i de la Contractació (en endavant, "les Condicions Generals") regeixen l'accés i la utilització del lloc web accessible a través dels noms de domini www.renuevo.es, www.renuevo.cat i els seus subdominis (en endavant, "el Lloc Web"), així com la contractació de productes a través d'aquest. El simple accés al Lloc Web atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari del lloc web (en endavant, "el" Usuari ") i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d'acord amb aquestes Condicions Generals, l'Usuari ha d'abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'Usuari manifesta:

 1. Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 2. Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i/o servei, té capacitat suficient per a fer-ho.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Informació general del lloc web

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general del lloc web:

Titular: COMPRA VENDA ON LINE, S.L.U (Des d'ara referit pel seu nom comercial, "RENUEVO").
Seu i establiment: Carrer Selva de Mar, 177, 08020 - Barcelona, ​​Espanya.
N.I.F .: B66839564
Correu electrònic: info@renuevo.es
Telèfon: 667.732.362
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 45.529, Foli 102, Full 490.820

Accés al Lloc Web

El simple accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

Necessitat de registre

Amb caràcter general, per a l'accés als continguts del Lloc Web no serà necessari el registre de l'Usuari, si bé la utilització de determinats serveis si podrà estar condicionada al seu registre previ.

Les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i verdaderes en tot moment. L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de les dades que introdueix. A aquests efectes, l'Usuari respondrà en tot cas de les dades introduïdes.

Normes d'utilització del lloc web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del lloc web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin qualsevol norma de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari es compromet a:

I. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VII. No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.

VIII. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o de tercers.

IX. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a RENUEVO davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, RENUEVO el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Exclusió de responsabilitat.

L'accés de l'Usuari al Lloc Web no implica per RENUEVO l'obligació de controlar l'absència de virus, cuc o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, el dotar-se d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El lloc web pot contenir dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permetin a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, "Llocs enllaçats"). En aquests casos, RENUEVO només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç als mateixos amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a RENUEVO, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti per RENUEVO l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords entre RENUEVO i els responsables o titulars dels mateixos, així com tampoc la recomanació o promoció dels llocs enllaçats i / o els seus continguts per part de RENUEVO.

RENUEVO no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys que la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat puguin produir als usuaris oa qualsevol tercer.

En els supòsits en què l'Usuari pugui accedir o sigui redirigit a Llocs Enllaçats que permetin la contractació de serveis i/o productes, l'Usuari sap i accepta que RENUEVO actua com a mer intermediari facilitant l'accés, de manera que no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la lliure utilització i/o contractació d'aquests serveis i productes de tercers, així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels mateixos. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, RENUEVO no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats del compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; la inadequació i defraudació de les expectatives d'aquests serveis i productes de tercers i dels vicis i defectes de tota classe que puguin donar-se en els mateixos.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de RENUEVO o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius publicats al lloc web són titularitat de RENUEVO o tercers, sense que pugui entendre cedit a l'Usuari cap dret sobre els mateixos.

Condicions de compra a través del lloc web (excloses transaccions presencials a botiga).

Totes les compres realitzades a RENUEVO a través del nostre lloc web estan sotmeses a la legislació espanyola en vigor i subjectes a les condicions que exposem a continuació.

En els preus dels productes es troba inclòs l’I.V.A. No obstant això, els impostos aplicables en cada cas concret li seran comunicats un cop ens faciliti les dades de facturació ja que aquests depenen del país on s'efectuï la compra, generalment països procedents de la Unió Europea.

8.1 Procediment de compra de productes

La llengua en què l'Usuari podrà formalitzar el contracte és l'espanyola.

El procediment per comprar productes a través del Lloc Web és el següent:

1) Per comprar a la nostra botiga, entri al nostre apartat de productes, on es posa a la seva disposició un catàleg classificat en categories i subcategories. Fent clic sobre la foto o el nom del producte se li mostrarà la fitxa del producte, amb la descripció, característiques tècniques, disponibilitat, preu, així com fotos addicionals i certificat de taxació de moltes joies. També s'inclou el camp "Estat de producte" per aclarir en quina situació està el mateix. Amb caràcter general, les definicions de l'estat del producte són les següents:

- A 1- NOU A ESTRENAR PRECINTAT --- Producte nou, complet i dins del seu embalatge, sense obrir.

- A 2- NOU A ESTRENAR, NO PRECINTAT --- Producte nou, obert però complet i sense cap ús.

- B 1- EXCEL·LENT I COMPLET --- Producte en perfecte estat, amb poc ús, complet i amb el seu embalatge i documentació original.

- B 2- EXCEL·LENT --- Producte en perfecte estat, amb poc ús, encara que no està complet, li manca algun accessori, embalatge o documentació.

- C 1- USAT I COMPLET --- Producte usat, funciona correctament però té senyals d'ús. Complet, amb tots els accessoris, embalatge i documentació original.

- C 2- USAT --- Producte usat, funciona correctament però té senyals d'ús encara no està complet, li manca algun accessori, embalatge o documentació.

2) Des de la fitxa del producte desitjat, l'Usuari haurà de fer clic al botó etiquetat com a "Comprar" per incorporar-lo al "carret de compra" situat a la part superior dreta del Lloc Web. L'Usuari pot incorporar al "carret de compra" tants productes com vulgui, podent visualitzar també les despeses d'enviament de la comanda.

3) En aquest punt l'Usuari pot eliminar productes del "carret de compra". Per continuar amb la compra, l'Usuari haurà de fer clic sobre el botó etiquetat com a "Realitzar comanda".

4) En aquest moment l'Usuari podrà: (i) eliminar productes de la llista; (Ii) variar la quantitat de cada producte; (Iii) veure la referència i preu unitari de cada producte seleccionat, les despeses d'enviament i el preu total de la comanda. Si l'Usuari voleu afegir nous productes al "carret de compra", haurà de fer clic al botó etiquetat com a "Continuar comprant". Si per contra vol continuar amb el procés de compra dels productes seleccionats, haurà de fer clic al botó etiquetat com a "Realitzar compra".

5) Si l'Usuari ja és client registrat a RENUEVO, s'ha d'identificar mitjançant el seu correu electrònic i contrasenya i fer clic al botó etiquetat com a "Continua". En cas contrari, haurà de registrar introduint el seu correu electrònic i fent clic al botó etiquetat com a "Continua".

6) Per crear un compte (Els Usuaris ja registrats passaran directament al punt 7è):

6.1.- L'Usuari haurà de facilitar les dades marcades com a obligatories mitjançant un asterisc vermell, acceptar la Política de privacitat i fer clic al botó etiquetat com a "Registrar-se". Totes les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i verdaderes.

6.2.- L'Usuari rebrà a l'adreça de correu electrònic facilitada un e-mail de confirmació d'alta.

6.3.- Seguidament l'Usuari haurà de facilitar les dades addicionals marcades com a obligatories mitjançant un asterisc vermell i fer clic al botó etiquetat com a "Guardar". Totes les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i verdaderes.

7) A continuació l'usuari podrà seleccionar les adreces de lliurament i de facturació. A continuació haurà de fer clic al botó etiquetat com a "Següent" .A continuació l'usuari podrà seleccionar la forma d'enviament, visualitzant el termini de lliurament i les despeses d'enviament corresponents. L'Usuari haurà d'acceptar expressament aquestes "Condicions Generals d'Ús i de la Contractació" i fer clic al botó etiquetat com a "Següent".

8) A continuació l'Usuari haurà de seleccionar una de les següents formes de pagament disponibles:

Transferència bancària, Pot realitzar el pagament mitjançant transferència bancària al següent número de compte -IBAN ES61 0081 5375 9100 0119 4122 codi BIC/SWIFT BSAB ESBBXXX de l'entitat BANC SABADELL ATLÁNTICO, el seu titular és COMPRA VENDA ON LINE SLU amb C.I.F. B66839564. En el concepte de transferència haurà d'indicar el seu nom i DNI juntament amb el nombre de comanda que li serà comunicat a través del lloc web i del correu electrònic i s'indicarà al banc que s'avisi al titular del compte mitjançant correu electrònic a info@renuevo.es. El temps perquè la transferència es faci efectiva s'estima en 2 o 3 dies. Si la transferència no ha estat abonada en el compte de RENUEVO, ni s'ha rebut cap correu d'avís de que la transferència ha estat feta en el termini de 4 dies laborables es procedirà a anul·lar la seva comanda. Contra reemborsament, aplicant un recàrrec de 5 euros per despeses de gestió. Aquesta modalitat de pagament només està disponible per a comandes que no superin els 400 euros;

Targeta de crèdit/dèbit, acceptant Visa, 4B, Mastercard, American Express i Visa Electron. El pagament s'efectuarà en mode segur a través de TPV virtual.

Reserves: pot realitzar el pagament mitjançant una reserva que consisteix a realitzar el pagament per quotes segons la taula adjunta i RENUEVO es compromet a deixar reservat el producte fins que vostè l'hagi pagat totalment, moment en el qual ho podrà retirar de la botiga o li enviarem al seu domicili. La primera quota de la reserva constitueix paga i senyal de la reserva. Aquesta primera quota no es retorna en cap cas i compensa el temps que hagi estat guardant el producte i la seva depreciació. Les següents quotes es podran tornar únicament mitjançant uns vals bescanviables per altres productes de RENUEVO.

Import i terminis de les reserves:

- Import mínim de 100 €

- Fins a un import de 499,99 €, una primera quota del 35% (paga i senyal no retomable) i tres quotes iguals més (tres mesos una cada 30 dies).

- Imports de 500 € a 999.99 €. una primera quota del 16,7% (paga i senyal no retomable) i cinc quotes iguals més (cincs mesos una cada 30 dies).

- Imports superiors a 1,000 €, una primera quota del 12,5% (paga i senyal no retomable) i set quotes iguals més (set mesos una cada 30 dies).

10) Finalment, l'Usuari haurà de facilitar les dades addicionals corresponents a la modalitat de pagament seleccionada i confirmar la compra.

11) L'usuari rebrà, a l'adreça de correu electrònic designada en el formulari de registre, un e-mail confirmant la correcta finalització del procés de compra.

RENUEVO guardarà prova electrònica de la contractació efectuada per l'Usuari. Els Usuaris registrats podran accedir, a través del seu compte, a l'historial de compres efectuades al lloc web.

8.2 Contrasenya

L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts del lloc web realitzat sota la contrasenya d'un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

8.3. Correcció i identificació d'errors en la introducció de dades

Quan l'Usuari oblidi omplir alguna camp marcat com a obligatori mitjançant un asterisc vermell, no podrà avançar en el procés de contractació o validació fins haver-lo emplenat. Un missatge en pantalla us advertirà d'aquesta circumstància.

Tal com s'exposa en la descripció del procediment de compra continguda en l'apartat 9.1 d'aquestes Condicions Generals, l'Usuari podrà revisar i modificar les dades de la comanda abans de finalitzar-la.

L'Usuari podrà modificar i/o actualitzar en qualsevol moment les dades facilitades durant el procés de registre com a client, fent clic al botó etiquetat com a "Entrar" situat a la part superior dreta del lloc web.

8.4. Lliurament de comandes

L'Usuari disposa de dues opcions:

En l'adreça indicada per l'Usuari: L'entrega de les comandes es realitzarà per mitjà d'una agència de transports a l'adreça de lliurament designada lliurement per l'Usuari, en un termini màxim de 48 hores laborables, que començaran a comptabilitzar a partir del dia següent al de la celebració del contracte (si el pagament es realitza per transferència, el termini començarà a comptabilitzar-se a partir del moment en què RENUEVO hagi confirmat l'ingrés). El termini de lliurament exacte li serà confirmat via correu electrònic en rebre la seva comanda i dependrà de la disponibilitat del producte adquirit, forma d'enviament i lloc de lliurament.

RENUEVO no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari . En aquest cas, l'Usuari podrà optar entre abonar les despeses de transport d'un nou enviament, o bé recollir personalment la comanda al domicili de RENUEVO.

En l'establiment de RENUEVO: L'usuari pot sol·licitar recollir personalment el producte en l'establiment de RENUEVO, situat en carrer Selva de Mar, 177, 08020 - Barcelona, ​​Espanya; de dilluns a dissabte; en horaris de 10h a 19:25h.

En cas de no poder executar el contracte per no trobar-se disponible el producte contractat, RENUEVO s'informarà a l'Usuari d'aquesta falta de disponibilitat, qui podrà optar entre:

 1. a) Recuperar sense cap demora indeguda les sumes que hagi abonat en virtut del contracte.
 2. b) Permetre que RENUEVO li subministri, sense augment de preu, un producte de característiques similars que tingui la mateixa o superior qualitat. En aquest cas, l'Usuari podrà exercir els seus drets de desistiment i resolució en els mateixos termes que si es tractés del producte inicialment requerit.

8.5. Preu i despeses d'enviament

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte inclouen, excepte indicació expressa en contra, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i, en tot cas, s'expressen en la moneda Euro (€). Aquests preus, tret que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, segur d'enviament o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte adquirit.

RENUEVO distribueix els seus productes a tot el territori peninsular, Ceuta, Melilla, Illes Balears i Illes Canàries. També distribueix a qualsevol altre país previ estudi cas per cas.

Les despeses d'enviament són els següents:

Per a comandes superiors a 100 € els ports seran assumits per RENUEVO. Si la comanda és inferior a 100 € s'aplicarà la tarifa imposada per la nostra agència de transports que és a partir de 8 euros (depenent sempre del volum de la mercaderia). Les comandes per a les Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla s'estudiaran en cada cas, igualment els lliuraments a l'estranger.

8.6. Enviament de factures

L'Usuari sap i accepta que RENUEVO només li enviarà les seves factures al correu electrònic que hagi facilitat durant el procés de registre. No obstant això, l'Usuari pot sol·licitar en qualsevol moment que les factures se li remetin en paper, per a això haurà d'enviar la seva sol·licitud a info@renuevo.es

Impostos aplicables

Els preus dels productes que es troben a la venda a la nostra botiga virtual inclouen l'impost del valor afegit (I.V.A.). Cal tenir en compte que a les vendes de productes usats i de segona mà (comprats a particulars) s'aplicarà el "règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció" contemplat en el Títol IX, capítol IV, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost Sobre el Valor Afegit i que, en conseqüència, aquest IVA no serà deduïble. Per identificar aquells productes als quals s'aplica el règim especial de béns usats s'especificarà una referència que començarà amb la lletra "I"; per als productes nous o restaurats (comprats d'empreses) als quals s'aplicarà el Reglament General s'especificarà una referència que començarà amb la lletra "G".

Dret de desistiment

10.1. Termini d'exercici

L'Usuari té dret a desistir del contracte celebrat a través del lloc web en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

En cas d'un contracte de venda, el termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què l'Usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, hagi adquirit la possessió material dels béns.

En cas d'un contracte de lliurament de múltiples béns encarregats per l'Usuari en la mateixa comanda i lliurats per separat, el termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què l'Usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, hagi adquirit la possessió material de l'últim d'aquests béns.

En cas de lliurament d'un bé compost per múltiples components o peces, el termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què l'Usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, hagi adquirit la possessió material de l'últim component o peça.

Per exercir el dret de desistiment, l'Usuari haurà de notificar a RENUEVO la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic).

L'Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment descarregable aquí, encara que el seu ús no és obligatori.


Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici per part de l'Usuari d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

10.2. Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment, RENUEVO tornarà tots els pagaments rebuts de l'Usuari, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part de l'Usuari d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què l'Usuari informe a RENUEVO de la seva decisió de desistir del contracte. RENUEVO procedirà a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l'Usuari per a la transacció inicial, tret que aquest hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, l'Usuari no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. RENUEVO podrà retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que l'Usuari hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

L'Usuari haurà de retornar o lliurar directament els béns a RENUEVO, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si l'Usuari efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. L'Usuari haurà d'assumir el cost directe de devolució dels béns.

L'Usuari només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Queixes, reclamacions i sol·licituds d'informació

L'usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions o sol·licituds d'informació al Servei d'Atenció al Client de RENUEVO, utilitzant per a això qualsevol de les següents vies:

Enviant un escrit al Servei d'Atenció al Client de RENUEVO, carrer Selva de Mar, 177, 08020 - Barcelona, ​​Espanya.
Enviant un correu electrònic a l'adreça info@renuevo.es
Trucant al telèfon 932.223.134, de dilluns a dissabte (de 10: 00h a 19: 25h).

RENUEVO donarà resposta a les reclamacions rebudes en el termini més breu possible i en tot cas en el termini màxim d'un mes des de la presentació de la reclamació.

RENUEVO lliurarà a l'Usuari una clau identificativa i un justificant per escrit, mitjançant correu electrònic o missatge SMS, perquè aquest tingui constància de la seva queixa o reclamació.

RENUEVO disposa de fulls oficials de queixa / reclamació / denúncia, que l'Usuari pot sol·licitar al Servei d'Atenció al Client de RENUEVO.

Garantia legal de conformitat per als productes de segona mà

Es recorda a l'Usuari que, de conformitat amb el que preveuen els articles 114 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, tots els productes lliurats per RENUEVO han de resultar conformes amb el contracte celebrat, responent RENUEVO enfront de l'Usuari per les faltes de conformitat que es manifestin en el termini d'un any des del lliurament del producte.

La manca de conformitat que resulti d'una incorrecta instal·lació del producte s'equipararà a la falta de conformitat del producte quan la instal·lació defectuosa l'hagi realitzat l'Usuari per culpa d'un error en les instruccions d'instal·lació o ús.

L'abast i forma d'execució dels drets conferits a l'Usuari per aquesta garantia legal poden ser consultats en els articles 114 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Guia pas a pas per comprar a la botiga virtual de RENUEVO


Guia pas a pas per comprar a la botiga virtual de RENUEVO.

A la nostra Botiga Online tots els nostres clients actuals i nous poden adquirir els productes escollits. Aquesta forma de comerç electrònic posa a la pantalla tota la nostra selecció d'articles a la venda, a tan sols un clic de distància.
Quins beneficis li reporta efectuar la comanda online?

 1. I. Fer la comanda online aconseguirà els seus productes amb la millor relació qualitat/preu.
 2. II. La possibilitat de verificar els preus i característiques dels articles en qualsevol moment.
 3. III. La visualització automàtica dels articles i el seu estat.
 4. IV. La possibilitat de buscar els articles per categories i seleccionar les referències online.
 5. V. Les comandes es poden realitzar les 24 hores al dia i els 7 dies de la setmana.
 6. VI. Com a usuari online les seves comandes es tramitaran al més aviat possible.

Per tal de poder accedir a la nostra botiga online, haurà primerament registrar-se. Feu clic a l'enllaç per registrar-se i apareixerà un formulari de registre. Ompli tot el formulari. Pareu atenció al teclejar el camp "Nom mostrat" ​​ja que aquesta serà la seva ID d'usuari per al sistema de compra.

Assegureu-vos també que introdueix correctament la vostra adreça de correu electrònic ja que serà la utilitzada en tota la comunicació que mantinguem amb vostè. Si la vostra adreça de correu electrònic no és vàlida seu compte quedarà desactivada.

Al final Compartiu les vostres dades fent clic al botó "Comprar". El seu compte serà immediatament creat. Ara pot efectuar l'accés utilitzant les dades que ha triat. Si sorgís algun problema, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de info@renuevo.es en qualsevol moment.

Com accedir-hi.

Utilitzant la ID d'usuari i la contrasenya que ha triat al formulari de registre, o que li hem facilitat, pot accedir al sistema. Després d'omplir els dos camps, feu clic a "Enviar" i veureu un missatge donant-li la benvinguda al sistema de compra. Si la combinació de ID d'usuari i contrasenya no és correcta, un missatge l'hi indicarà. Si ha oblidat el seu nom d'usuari, feu clic a "Ha oblidat la Usuari?" I li enviarem el nom corresponent a l'adreça de correu electrònic associada. Si ha oblidat la seva contrasenya, escriviu el seu ID d'usuari (que és la seva adreça de correu electrònic) i premi el botó "oblidat la contrasenya?". La seva contrasenya generada li serà enviada a la seva adreça de correu electrònic.

Com buscar productes.

La recerca dels articles pot realitzar-se de tres formes diferents:

 1. Cerca al menú de catàleg de productes: entrant a la nostra columna esquerra al menú de productes, un cop seleccionada la categoria s'obrirà la pàgina que conté tots els productes d'aquesta categoria. Fent clic a la foto o el nom de l'article s'obrirà la fitxa tècnica.
 2. Cerca per la pàgina de categories: seleccionant la categoria buscada podrà obtenir una llista de totes les subcategories o productes que conté amb les seves descripcions tècniques. Selecciona l'article fent clic en l'article que correspongui.
 3. Cerca ràpida: a la pàgina d'inici es troba un cercador en el qual es poden introduir unes paraules de descripció de l'article buscat.

Com veure la informació del producte.

Es pot accedir a la pàgina d'informació del producte fent click a la descripció o foto de cada article o en la descripció continguda en la llista "Resultat de la cerca". Els detalls del producte són els següents:

 1. Fotografia principal: Feu click per ampliar la fotografia.
 2. Títol: Indica la descripció del producte amb les seves dades tècniques així com mesures.
 3. Preu de l'article online per unitat: Preus per unitat segons catàleg de RENUEVO.
 4. Feu una pregunta sobre el producte: Fent clic sobre aquest botó es pot accedir a un formulari per realitzar la seva consulta.
 5. Fotografies addicionals: Feu clic per ampliar cada fotografia.
 6. Certificat de taxació (opcional): Segons que joies disposen d'un certificat de taxació i autenticitat que es subministra juntament amb la mateixa. Feu clic per ampliar el certificat.
 7. Quantitat: Especifiqueu la quantitat que desitja demanar si l'article ho permet. Normalment es tractarà d'articles únics.
 8. Afegir a la cistella: Fent clic al botó inclourà aquest article a la cistella de la compra.
 9. Disponibilitat: La disponibilitat s'indica utilitzant els símbols dels senyals lluminosos de trànsit, juntament amb una breu aclariment.
 10. Descripció: Descripció precisa de les principals característiques del producte.

Per seguir comprant sense col·locar cap article al carro de compra premi "Tornar a:..." o en qualsevol altra part dels menús del lloc web.

Com afegir articles a la cistella.

Dins de la pàgina d'informació del producte, pot afegir articles al seu carro de la compra omplint el camp corresponent a la quantitat, normalment una (1) unitat i fent clic en el botó de "Afegir a la cistella". En tot moment pot comprovar el contingut del seu carro de la compra fent clic en "Realitzar Comanda". Dins de la seva cistella de la compra veurà la següent informació:

 1. Nom: Indica la descripció del producte seleccionat.
 2. Quant. (Quantitat): indica el nombre d'unitats de cada article que desitja adquirir, normalment una (1) unitat. Podeu canviar la quantitat teclejant un nou número i prement "recarregar", encara que usualment no es podrà modificar en tractar d'articles únics. El aspa vermella esborrarà l'article.
 3. Preu online: Preu online per unitat, inclòs el I.V.A.
 4. Total, incl. I.V.A .: Preu total a abonar, inclòs I.V.A., exclosos despeses d'enviament.

Com ultimar la seva comanda.

Podeu editar la informació de facturació al botó "Edita informació de facturació".

Podeu afegir una altra adreça de facturació fent clic al botó "Afegir direcció".

Podeu escollir el mètode d'enviament fent clic en la frase "Triar mètode d'enviament".

Pot triar la forma de pagament fent clic en "Triar forma de pagament". Depenent de l'opció de pagament escollida mitjançant targeta, contra reembossament, transferència. Si voleu abonar les peces seleccionades amb targeta de crèdit: Seleccioneu el tipus de targeta de crèdit (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS). Introdueixi el seu nom tal com està imprès a la targeta. Introdueixi el seu número de targeta de crèdit tal com està imprès a la targeta. *

NOTA IMPORTANT: Si la petició de càrrec a la targeta de crèdit és rebutjada pel banc, no podrem realitzar l'enviament. També se li informarà per correu electrònic i la comanda serà automàticament cancel·lat.

Pot escriure qualsevol observació d'enviament (horaris, telèfon d'avisos, etc.) en el requadre "Notes i sol·licituds especials".

Ha de llegir i acceptar els termes de l'serveis abans d'efectuar la compra al botó "Comprar".

Un cop hagi finalitzat i, com sol · licitat, se li hagin mostrat tots els articles del seu carro de la compra, pot iniciar el procés final de comanda. Feu clic a "Comanda".

La següent pantalla li permet introduir la seva adreça d'enviament, on ha d'especificar una adreça d'enviament diferent de l'adreça de facturació (aquesta és la direcció del seu compte). Si les adreces de facturació i enviament són idèntiques, no es requerirà efectuar cap canvi o entrada aquí.

La pantalla següent mostrarà els detalls de la seva comanda. Rebrà per correu electrònic el justificant de recepció de la seva comanda (atenció: aquesta no és la confirmació de la seva comanda). Després que la seva comanda hagi estat transferit al nostre sistema de planificació de recursos, rebrà per correu electrònic una confirmació de la comanda incloent el termini de lliurament. Això té lloc normalment algunes hores després de la recepció de la comanda.

Un cop hagi finalitzat la seva visita a la nostra botiga online, pot sortir fent ús del corresponent botó a la barra de navegació situada a l'esquerra de la pantalla.

Les nostres condicions de venda poden trobar-se a través del corresponent element del menú de la barra de navegació situada a l'esquerra de la pantalla i addicionalment abans de confirmar la comanda. Les condicions de pagament i termes de lliurament acordats s'apliquen a totes les vendes online. El justificant de recepció de la seva comanda li serà immediatament enviat per correu electrònic. Unes hores després de rebre la confirmació formal de la comanda via correu electrònic, contenint tots els detalls de la seva comanda. El nostre experimentat equip de vendes de RENUEVO tramitarà les seves comandes amb la major prioritat. La informació sobre la disponibilitat dins el servei d'articles online li proporcionarà informació sobre els terminis de lliurament dels articles comandes. El transport es realitza en coordinació amb els nostres competents col·laboradors en matèria logística. Les despeses d'enviament estan definits pel pes, ubicació i, si escau, pel seu acord amb RENUEVO. Les opcions de lliurament mostrades a la pàgina de comanda estan basades en les dades proporcionades pels nostres transportistes. RENUEVO s'esforça en el possible perquè aquestes dades es compleixin. No obstant això, no es podrà fer responsable a RENUEVO si els transportistes incompleixen el termini de lliurament o canvien les opcions de servei per a una determinada regió.

Què passa si l'article adquirit en RENUEVO és defectuós o si inadvertidament s'ha demanat una peça equivocada?

Com a client online pot confiar en els nostres serveis al Client i Producte de RENUEVO. Trobarà el seu contacte local a la llista de contactes dins del nostre servei online. Les nostres normes de canvi d'articles s'apliquen de la mateixa manera que les nostres condicions de venda. Hem establert el màxim nivell de seguretat en el nostre servei online.


Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta , considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

Legislació aplicable

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola.

Jurisdicció competent

En cas de litigi entre RENUEVO i l'usuari, aquest podrà interposar la seva acció davant els tribunals espanyols corresponents al domicili de RENUEVO, o bé davant els tribunals del lloc on l'Usuari estigui domiciliat.

Vendre or - 18K

Preu: Entre 33,50 i 39,50 €/Gr

  
He llegit i accepto les Condicions generals i la Política de privadesa de Renuevo

Bloc

 • El retorn al luxe. Joies dels anys 50 (1950 - 1965)

  El retorn al luxe. Joies dels anys 50 (1950 - 1965)

  Clic aquí per visitar la nostra joieria.

  Si retrocedim a inicis de 1950, ens trobarem amb una economia en auge, una sensació de gran optimisme i eufòria a causa de la ja finalitzada II Guerra Mundial.

  El retorn al luxe es va veure liderat pel disseny de joieria, amb un augment de la classe mitjana alta, que es caracteritzava per la seva cada vegada més gran sofisticació, assedegada de materials costosos com els diamants, i les pedres precioses grans i acolorides.

  Veure més
 • Consells per triar i comprar una controladora DJ

  Consells per triar i comprar una controladora DJ

  Com passa amb molts altres articles, al mercat de segona mà trobaràs infinitat de controladores DJ i serà tasca teva escollir la que més s'adapti a les teves necessitats.

  Per ajudar-te en aquesta tasca, en el post d'avui et mostrem alguns aspectes bàsics a tenir en compte perquè puguis comprar la controladora DJ més adequada per a tu.

  Veure més

 
Veure més

Qui som

Ens dediquem a la compra i venda de productes de segona mà, abastant una àmplia gamma d'articles. Per aquesta raó el nostre equip es compon d'especialistes en cada família de productes a fi de poder donar les millors respostes a les necessitats dels nostres clients. Qualsevol dubte, qualsevol informació, qualsevol aclariment que precisis sempre trobarà la resposta adequada en el nostre equip d'especialistes de la nostra botiga de segona mà.

A través del nostre portal, podràs comprar productes de segona mà de tot tipus, com joies, mòbils, rellotges, càmeres fotogràfiques i molts altres; o també tens la possibilitat de vendre coses de segona mà que ja no utilitzis.

Tant si vols comprar un article de segona mà o vendre un producte, a Renuevo et donem la possibilitat de realitzar el procés totalment on-line de forma ràpida, senzilla i còmoda.
 
Veure més